Vitech có khả năng hiệu chuẩn những thiết bị sau:

I. Dimensional Equipment
1. Caliper 2. Caliper Checker
3. CMM / Máy đo 3 chiều 4. Hardness
5. Gauge Block Set 6. Height Gauge
7. Indicator (Dial & Digital) 8. Micrometer
9. Pin Gauge 10. Setting Ring
11. Steel Ruler/ Tap Ruler… 12. Surface Plate
13. Thread Gauge

15. Microscope/ Profile Projector / 2D / 3D

14. Roughness/Thickness…

16.Granite Surface Plate

II. Force
1. Push – Pull Gauge/Digital Force Gauge… 2. Torque Wrench/ Torque Meter…
3. Tension Gauge/ Univer Testing Machine… 4. Force Indicator/ Loadcell…
III. Weight
1. Standard Weight 2. Electronic Scale/Balance
3. Analytical Balance 4. Fluid Density Meter
IV. Electronic
1. Audio Analyzer 2. Audio Generator
3. Clamp Amp. Meter 4. Digital Engine Tachometer
5. DC Power Supply 6. DC Voltage Current Standard
7. Decade Resistance Box 8. Digital Power Meter
9. Electrostatic Field Meter 10. ESD Test Instrument
11. Ground Bond Tester 12. Hipot Tester
13. LCR Meter 14. LCR Hi Tester
15. Multifunction Generator 16. Multifunction Measuring Instrument
17. MiliOhm Tester 18. M-Ohm Hi Tester
19. Leak Current Tester 20. Oscilloscope
21. Power Analyzer 22. Signal Generator
23. Strobo Scope 24. Withstanding Voltage Hi-Tester
V. Chemistry
1. Conductivity Meter 2. pH Meter
3. Viscosity Meter 4. Salinity/Brix Refractometers
VI. Temperature & Humidity
1. Chamber/Oven 2. Hygro-Thermometer
3. Infrared Thermometer 4. Thermo-Couple/RTD
5. Thermo-HygroGraph 6. Thermometer
VII. Pressure Gauge
1. Digital Manometer 2. Pressure Transmitter
3. Pressure Gauge 4. Vacuum Pump
VIII. RF-TV
1. Attenuator 2. AM/FM Generator
3. Bluetooth Tester 4. Communication Tester
5. Channel TV Modulator 6. Modulation Analyzer
7. Network Analyzer 8. Power Sensor
9. Programmable Video Signal Generator 10. Spectrum Analyzer
11. Synthesized Sweeper 12. TV Signal Generator
13. Universal Counter 14. Wireless Tester
IX. Others
1. Gloss Meter 2. Noise Meter
3. Stop Watch 4. Vibration Meter

Và còn nữa…

Tuy nhiên nếu như thiết bị hiệu chuẩn liệt kê trên đây không nằm trong yêu cầu của bạn không có nghĩa là chúng tôi không làm được. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và giải đáp.

Công ty Cổ phần Hiệu chuẩn Vitech

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà MB Bắc Ninh, số 24 đường Lý Thái Tổ
Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh
Hotline: 02222466660, 02222466661, 02222466663
Email: contact@hieuchuanvitech.com