HIỆU CHUẨN VITECH

CHỨNG CHỈ HOẠT ĐỘNG

Vitech có đầy đủ các chứng chỉ, chứng nhận về dịch vụ, sản phẩm, thiết bị. Vì vậy quý khách hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ cũng như sản phẩm.

Chứng nhận ISO/IEC 17025:2017

ISO/IEC 17025 là tiêu chuẩn quốc tế qui định các yêu cầu nhằm đảm bảo năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn

Chứng chỉ Vilas 1156

VILAS là hệ thống công nhận phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn của Việt Nam, VILAS là một trong những chương trình công nhận của BoA- Văn phòng Công nhận Chất lượng Việt Nam (thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ)

Chứng chỉ VLAC

VLAC 1.165 là đánh giá công nhận của AOSC- tổ chức công nhận bên thứ ba của Việt Nam ra đời trên tinh thần xã hội hóa hoạt động khoa học công nghệ, Văn phòng công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp gọi tắt là Văn phòng AOSC là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Năm 2019 Văn phòng AOSC đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện và trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội Công nhận Châu Á – Thái Bình Dương (APAC), thành viên chính thức của Hiệp hội Công nhận Phòng thí nghiệm Quốc tế (ILAC).