HIỆU CHUẨN VITECH

CHỨNG CHỈ HOẠT ĐỘNG

Vitech có đầy đủ các chứng chỉ, chứng nhận về dịch vụ, sản phẩm, thiết bị. Vì vậy quý khách hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ cũng như sản phẩm.

Chứng nhận ISO/IEC 17025:2017

ISO/IEC 17025 là tiêu chuẩn quốc tế qui định các yêu cầu nhằm đảm bảo năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn

Chứng chỉ Vilas 1156

VILAS là hệ thống công nhận phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn của Việt Nam, VILAS là một trong những chương trình công nhận của BoA- Văn phòng Công nhận Chất lượng Việt Nam (thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ)