Edit

Công ty CP Hiệu chuẩn Vitech

On-Site Calibration’s

Vitech calibration meets the stringent requirements of ISO / IEC 17025

Vitech’s Laborary

Vitech calibration meets the stringent requirements of ISO / IEC 17025

OUR SERVICES

Calibration capabilities

Demension – Precision machining

Demension – Precision machining

Hardness

Hardness

Electrical

Electrical

Chemical

Chemical

Thermodynamic Calibration

Thermodynamic Calibration

Pressure

Pressure

Radio frequency

Radio frequency

Other equipment

Other equipment

Bạn cần trợ giúp?

Công ty CP Hiệu chuẩn Vitech

Đăng ký nhận bản tin

Đăng ký nhận tin tức và chương trình khuyến mãi mới

logo-(1)

Copyright © 2020 Hiệu chuẩn Vitech. All Rights Reserved