Edit

Công ty CP Hiệu chuẩn Vitech

 Hiệu chuẩn là gì? Các thiết bị nào của phòng xét nghiệm cần hiệu chuẩn

Hiệu chuẩn là gì? Các thiết bị nào của phòng xét nghiệm cần hiệu chuẩn

Hiệu chuẩn là gì?

– Hiệu chuẩn là tập hợp các thao tác trong điều kiện quy định để thiết lập mối liên quan giữa các giá trị của đại lượng được chỉ bởi phương tiện đo, hệ thống đo hoặc giá trị được thể hiện bằng vật đo hoặc mẫu chuẩn và các giá trị tương ứng thể hiện bằng chuẩn.

– Xét về mặt kỹ thuật bản chất của việc hiệu chuẩn chính là việc so sánh phương tiện đo với chuẩn để đánh giá sai số và các đặc trưng kỹ thuật, đo lường khác của nó.

– Bộ tiêu chí 2429 Đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học ngày 12/06/2017 BYT quy định việc hiệu chuẩn trang thiết bị là một tiêu chí 3 sao và là tiêu chí bắt buộc các phòng xét nghiệm phải thực hiện.

Trích từ tiêu chí 2429: “Chương V: Quản lý trang thiết bị. Mục 1.11. PXN có kế hoạch và thực hiện kiểm định/ hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật/ của nhà sản xuất đối với các TTB có thể gây ảnh hưởng tới kết quả xét nghiệm”

– Kết quả hiệu chuẩn được thể hiện trong giấy chứng nhận hiệu chuẩn và là bằng chứng của việc kiểm soát chất lượng phương tiện đo.

Mục đích hiệu chuẩn nhằm:

  • Duy trì các giá trị của hệ thống chuẩn cũng như hệ thống các phương tiện đo đang được sử dụng sự liên kết của chúng với các chuẩn đo lường nhằm đảm bảo tính thống nhất và chính xác của các phép đo.
  • Xác định sai số của phương tiện đo từ đó điều chỉnh phương tiện đo phù hợp với các phép đo.
  • Đảm bảo sự tin cậy của phương tiện đo đối với kết quả đo.
  • Xác định độ không đảm bảo đo của phương tiện đo.
  • Giúp phát hiện hỏng hóc hoặc tiên đoán về hỏng hóc và có kế hoạch sửa chữa các phương tiện đo phù hợp theo tiêu chuẩn chất lượng của ngành quốc gia quốc tế.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn cần trợ giúp?

Công ty CP Hiệu chuẩn Vitech

Đăng ký nhận bản tin

Đăng ký nhận tin tức và chương trình khuyến mãi mới

logo-(1)

Copyright © 2020 Hiệu chuẩn Vitech. All Rights Reserved